Psykiatrisk specialistvårdsmottagning i Köpenhamn

Utredning av ADHD, autism och dyslexi. Althea Care är en specialistvårdsmottagning för psykisk hälsa med särskild inriktning på neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD och autismspektrumtillstånd hos barn och vuxna. 

Althea Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar på vår mottagning i Köpenhamn som håller hög klinisk kvalitet och verkar internationellt. Vi erbjuder stöd till EES medborgare med behov av att söka vård vid tillfälligt förhöjda väntetider i sina hemregioner samt privat finansierad vård.

Vi anpassar vårdinsatser så att de i hög grad harmoniserar med de vårdprocesser som finns i våra patienters hemregioner. Med god planering kan vi erbjuda såväl patientsäkra som tillförlitliga vårdkedjor.

Neuropsykiatriska utredningar

En gedigen utredningsprocess med insamling av bakgrundsinformation, psykologiska tester och möten med erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare.

Komplett utredningsprocess

Insamling av bakgrundsinformation, psykologiska tester och möten med erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare.

Medicinsk kartläggning

Utredningsprocessen inkluderar kartläggning/bedömning av eventuell samsjuklighet med psykiatriska diagnoser såsom depression, bipolär sjukdom och ångestssyndrom.

Förhandsbesked från Försäkringskassan

Hjälp med att ansöka om förhandsbesked för att få utredningen finansierad.

Finansieringshjälp

Hjälp med att bekosta utredningen antingen själv eller genom finansiering baserat på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) avtal för planerad vård utomlands.

Återkoppling och rekommendationer

Resultatet av utredningen presenteras via telefon eller video inom fem veckor. Rekommendation för vidare behandling ingår alltid.

En ADHD och autism klinik med svensk kvalitet och svensktalande personal i Köpenhamn

Althea Care är en psykiatrisk klinik som erbjuder omfattande neuropsykiatriska utredningar, inriktade på ADHD, autism och dyslexi. Vi finns i Köpenhamn men jobbar i hög grad med nordiska patienter från Sverige, Norge och Finland.

I vården hos Althea Care ingår alltid en kartläggning av kognitiva funktioner samt psykiatrisk samsjuklighet. Vi vänder oss bland annat till barn och vuxna som är svenska medborgare och följer noggrant svenska Socialstyrelsens nationella riktlinjer i våra bedömningar.

Vårt engagerade team av erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare använder sig av semi-strukturerade intervjuer, psykologiska tester och insamling av bakgrundsinformation för att ge en fullständig och korrekt diagnos.

Vi hjälper även till med finansieringsmöjligheter enligt Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) avtal för planerad vård utomlands, och våra kontaktpersoner stöttar dig genom hela processen. För den som söker en grundlig och stödjande ADHD-utredning är Althea Care i Köpenhamn det självklara valet.

ADHD utredning barn
Dyslexiutredning Malmö

Läs mer om autism, dyslexi, ADHD mm

Till dig med Autism

Till dig med Autism

Här kommer några bra tips från oss på Althea Care, där du kan lära dig mer om autism....

Vad innebär autism?

Vad innebär autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar hur personen uppfattar...

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

ADHD utredning Köpenhamn

Boka ADHD eller autismutredning i Köpenhamn

Om du bor i Sverige kan du söka en professionell ADHD- eller autismutredning hos Altea Care i Köpenhamn.

På Althea Care specialiserar vi oss på fördjupade neuropsykiatriska bedömningar riktade till alla åldrar. Utifrån svenska medicinska normer och praxis levererar vårt kliniska team av psykologer och specialistläkare utredningar baserade på semi-strukturerade intervjuer, psykologiska tester och en djupgående insamling av bakgrundsinformation.
Tack vare Europeiska Unionens regelverk kan vi även erbjuda hjälp med att söka finansieringsstöd hos Försäkringskassan.

Althea Care
– Utredning av ADHD, dyslexi och autism i Köpenhamn

Hos Althea Care anpassar vi vår utredningsprocess för att säkerställa att vi möter just dina specifika behov. Vår klinik för ADHD- utredning i Köpenhamn arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet i linje med svenska Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vi finns i Köpenhamn men jobbar främst med svenska patienter från hela Sverige. Många av våra patienter kommer exempelvis från Malmö och övriga Skåne. 

Vi tar hänsyn till alla aspekter av ditt liv – från arbete och utbildning till sociala interaktioner och familjeliv – för att ge en holistisk syn på hur ADHD påverkar dig.

Att välja Althea Care för din ADHD-utredning i Köpenhamn innebär att du väljer en vårdgivare som är engagerad i ditt mående och hälsa. Med vår kompetens och personliga arbetssätt stöttar vi dig och dina anhöriga genom hela processen.

 

Frågor och svar om ADHD

Vad är ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar koncentration och impulskontroll, och kan orsaka överaktivitet.

Vad kännetecknar ADHD huvudsakligen?

Svårigheter med uppmärksamhet och koncentration, överaktivitet och impulsivitet är framträdande egenskaper hos personer med ADHD.

Påverkar ADHD intelligensnivån?

Nej, ADHD har inget samband med intelligens och betyder inte att personen är sjuk.

Vilka är de vanligaste symtomen på ADHD?

Vanliga symptom inkluderar vanligtvis en tendens att göra slarvfel, svårigheter med att bibehålla fokus samt organisera och planera. Det kan även innebära en rastlöshet, överaktivitet samt svårighet att tänka på konsekvenser innan agerande.

Vad betyder bokstäverna i ADHD?

AD står för Attention Deficit (uppmärksamhetsstörning) och HD för Hyperactivity Disorder (hyperaktivitetsstörning).

Hur skiljer sig ADD från ADHD?

ADD är en form av ADHD där huvudproblematiken ligger i en uppmärksamhetsstörning, ofta med mindre synliga svårigheter för omgivningen.

Är ADHD ärftligt?

Ja, ADHD är delvis ärftligt men även slumpmässiga och miljömässiga faktorer kan också spela en roll i dess utveckling.

Vilka andra besvär är vanliga tillsammans med ADHD?

Det är vanligt att personer med ADHD också har inlärningssvårigheter, språk- och talstörningar, eller andra neuropsykiatriska diagnoser som autism eller Tourettes syndrom.

Vilka krav ställs för att få en ADHD-diagnos?

Diagnoskriterierna inkluderar att symptomen infinner sigföre 12 års ålder, varar i minst sex månader, orsakarproblem i vardagen och inte kan förklaras bättre genom annat. Symptomen ska också resultera i en funktionsnedsättning och märkas i minst två olika livsområden.

Vilken typ av stöd och behandling finns tillgänglig för personer med ADHD?

Stöd och behandling kan inkludera läkemedel, kognitiv beteendeterapi, anpassningar i skolan eller på arbetsplatsen, samt olika former av psykosocialt stöd och hjälpmedel för att organisera vardagen.