Psykiatrisk specialistvårdsmottagning i Köpenhamn

Utredning av ADHD, autism och dyslexi. Althea Care är en specialistvårdsmottagning för psykisk hälsa med särskild inriktning på neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD och autismspektrumtillstånd hos barn och vuxna. 

Althea Care erbjuder neuropsykiatriska utredningar på vår mottagning i Köpenhamn som håller hög klinisk kvalitet och verkar internationellt. Vi erbjuder stöd till EES medborgare med behov av att söka vård vid tillfälligt förhöjda väntetider i sina hemregioner samt privat finansierad vård.

Vi anpassar vårdinsatser så att de i hög grad harmoniserar med de vårdprocesser som finns i våra patienters hemregioner. Med god planering kan vi erbjuda såväl patientsäkra som tillförlitliga vårdkedjor.

Neuropsykiatriska utredningar

En gedigen utredningsprocess med insamling av bakgrundsinformation, psykologiska tester och möten med erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare.

Komplett utredningsprocess

Insamling av bakgrundsinformation, psykologiska tester och möten med erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare.

Medicinsk kartläggning

Utredningsprocessen inkluderar kartläggning/bedömning av eventuell samsjuklighet med psykiatriska diagnoser såsom depression, bipolär sjukdom och ångestssyndrom.

Förhandsbesked från Försäkringskassan

Hjälp med att ansöka om förhandsbesked för att få utredningen finansierad.

Finansieringshjälp

Hjälp med att bekosta utredningen antingen själv eller genom finansiering baserat på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) avtal för planerad vård utomlands.

Återkoppling och rekommendationer

Resultatet av utredningen presenteras via telefon eller video inom fem veckor. Rekommendation för vidare behandling ingår alltid.

En ADHD och autism klinik med svensk kvalitet och svensktalande personal i Köpenhamn

Althea Care är en psykiatrisk klinik som erbjuder omfattande neuropsykiatriska utredningar, inriktade på ADHD, autism och dyslexi. Vi finns i Köpenhamn men jobbar i hög grad med nordiska patienter från Sverige, Norge och Finland.

I vården hos Althea Care ingår alltid en kartläggning av kognitiva funktioner samt psykiatrisk samsjuklighet. Vi vänder oss bland annat till barn och vuxna som är svenska medborgare och följer noggrant svenska Socialstyrelsens nationella riktlinjer i våra bedömningar.

Vårt engagerade team av erfarna legitimerade psykologer och specialistläkare använder sig av semi-strukturerade intervjuer, psykologiska tester och insamling av bakgrundsinformation för att ge en fullständig och korrekt diagnos.

Vi hjälper även till med finansieringsmöjligheter enligt Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) avtal för planerad vård utomlands, och våra kontaktpersoner stöttar dig genom hela processen. För den som söker en grundlig och stödjande ADHD-utredning är Althea Care i Köpenhamn det självklara valet.

ADHD utredning barn
Dyslexiutredning Malmö

Det här kan vi hjälpa dig med!

Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning hos Althea Care innebär en djupgående analys av kognitiva och beteendemässiga funktioner för att förstå och behandla psykiatriska tillstånd.

ADHD-utredning - För barn och vuxna

Altea Care kan hjälpa både barn och vuxna med bland annat ADHD-utredningar. Det är många gånger viktigt för individen och familjen att antingen bekräfta eller utesluta en diagnos för att få rätt stöd och verktyg.

Dyslexiutredning för barn och vuxna

En dyslexiutredning är en komplex process som syftar till att identifiera om en individ har dyslexi, en specifik inlärningssvårighet som påverkar förmågan att läsa och skriva.