ADHD utredning barn

ADHD är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med koncentrationsförmåga och/eller svårigheter med överaktivitet samt med impulsivitet. Det varierar hur stora problem olika personer med ADHD har. ADHD är en av de vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsvariationerna som förekommer hos barn.

Att förstå och hantera de utmaningar som barn och unga möter med anledning av funktionsvariationen ADHD förutsätter att diagnosen är fastställd genom en väl genomförd ADHD-utredning. Här beskriver vi den övergripande processen och vikten av att genomföra en ADHD-utredning när det finns misstankar om en ADHD-diagnos hos barn.

ADHD påverkar bland annat barns förmåga att fokusera och kontrollera sina impulser. För många familjer kan resan från första misstanke till en officiell diagnos vara svår och påfrestande. En utredning av bra kvalitet är viktig dels för att bekräfta eller utesluta misstankar om ADHD-diagnos men framförallt för att kartlägga barnets funktioner så att insatser efter utredningen kan planeras på ett sätt som inte riskerar att bli fel.

Symtom och tecken att uppmärksamma hos barn med ADHD

Innan man överväger en ADHD-utredning för sitt barn är det viktigt att förstå vilka symtom och tecken som ofta förknippas med tillståndet:

 • Svårigheter att fokusera eller upprätthålla uppmärksamhet
 • Överdriven pratsamhet
 • Ofta avbryter eller inkräktar på andra
 • Glömsk i vardagliga aktiviteter
 • Oförmåga att sitta stilla, överdriven rastlöshet
 • Impulsivitet utan att tänka på konsekvenserna

Ovanstående svårigheter behöver vara i en omfattning som påverkar livskvaliteten negativt. Man behöver alltså som förälder inte vara orolig för sitt barn om det endast finns lindrigare symptom.

  ADHD barn
  Stegen i en ADHD-utredning för barn

  Stegen i en ADHD-utredning för barn

  Grundläggande klinisk bedömning: Detta utredningsmoment bygger på observation och intervju med barnet och anhöriga.

  Föräldrarnas och skolpersonalens observationer och erfarenheter av barnets beteende/fungerande behöver kartläggas.

  Neuropsykologiska tester: Tester som syftar till att bedöma barnets kognitiva förmågor och andra viktiga aspekter av funktionsförmågan.

  Familjeanamnes: En utförlig medicinsk och psykologisk kartläggning av barnets och familjens livsberättelse.

  Vikten av en omfattande ADHD utredning för barn

  Det är av yttersta vikt för patientsäkerheten och fortsatta vårdinsatser att en utredning är noggrant genomförd och omfattande. Många av symtomen på ADHD kan likna de som skapas av andra medicinska och psykologiska tillstånd. Genom en fullständig utredning kan man säkerställa att barnet får rätt diagnos och därmed rätt behandling.

  Efter en ADHD-diagnos
  Om ett barn diagnostiseras med ADHD efter en utredning är nästa steg att utforma en anpassad behandlingsplan. Denna kan innefatta en kombination av medicinering, beteendeterapi, pedagogiska strategier och familjestöd.

  Slutsats: Hos barn som uppvisar svårigheter liknande de som hör till ADHD är det angeläget att genomföra en ADHD utredning för att få rätt förståelse och verktyg i att hantera de utmaningar som barnet står inför. Genom en noggrann och omfattande utredning kan föräldrar och vårdgivare bättre stödja barnet genom att erbjuda de resurser och strategier som behövs för barnets mående och framgång i viktiga livsområden.

  Boka ett gratis möte

  Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.