Hur bedömer vi på Althea Care ADHD och autism?

Vi på Althea Care är måna om att göra noggranna och gedigna utredningar. Vår kompetenta personal arbetar utifrån svenska Socialstyrelsen nationella riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar.

I deras rekommendationer beskrivs vikten av tidiga insatser och att det kan minska svårigheter för personer med ADHD och autism. Socialstyrelsen beskriver också att en neuropsykiatrisk utredning ökar chansen att personen i fråga erhåller rätt typ av insatser.

Enligt socialstyrelsen bör utredning följa vissa grundprinciper så som:

  • Utredningen bör alltid utföras av minst en läkare och en psykolog.
  • Utredningen bör anpassas efter individens behov.
  • Utredningen bör alltid vara öppen för flera olika diagnoser
  • Utredningen bör peka framåt mot lämpliga insatser.

Socialstyrelsen betonar även vikten av att personen ifråga erhåller en sammanhållen vård och att det är viktigt att de professionella som möter dess individer har en god kompetens inom området. Socialstyrelsen rekommenderar även en kombination av psykoedukation, kognitivt stöd och eventuellt medicinering.

Läs mer om Socialstyrelsens nationella riktlinjer här:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/

Hos oss på Althea Care genomförs alltid våra utredningar av erfarna och kompetenta psykologer och specialistläkare. Vi lägger stor vikt vid att våra utredningar håller hög kvalitet. På Althea Care försöker vi alltid ha ett personligt bemötande och anpassa oss efter dina behov och förutsättningar. Vi försöker alltid ha en bred ansats i våra utredningar och screenar ofta för fler diagnoser än själva frågeställningen på utredningen. Vi på Althea Care fokuserar även mycket på att ta fram bra och personliga rekommendationer för just dig.

I en utredning på Althea Care gör vi alltid gedigna anamnesintervjuer för att kartlägga och förstå ditt eller ditt barns styrkor och svårigheter, såväl i dagsläget som längre tillbaka i tiden. Hos oss genomförs alltid olika psykologiska tester som mäter olika förmågor såsom minne och och kognitiva förmågor. Du får alltid träffa en kompetent psykolog med samt en specialistläkare med lång erfarenhet av att utreda och bedöma neuropsykiatriska diagnoser.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.