Neuropsykiatrisk utredning vuxen

På Althea Care kan vi erbjuda neuropsykiatrisk utredning för vuxna. Utredningen innebär att du genomgår en noggrann kartläggning och bedömning av dina neuropsykiatriska symptom. Tillsammans undersöker vi möjliga diagnoser som ADHD, ADD eller autism, i syfte att få en tydligare bild av ditt fungerande och dina förutsättningar.

Många vuxna lever med utmaningar som kan vara grundade i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ibland utan att ha blivit diagnostiserade eller förstått den egentliga orsaken till sina svårigheter. En neuropsykiatrisk utredning för vuxna kan vara avgörande för att få rätt stöd och behandling i vuxen ålder. Här tittar vi närmare på processen och vikten av en neuropsykiatrisk utredning för vuxna.

Neuropsykiatrisk utredning vuxen: När och varför?

Det finns många vuxna som känner att de ständigt kämpar med vardagliga utmaningar som verkar vara enklare för andra. De kan känna sig ouppmärksamma, impulsiva, ha svårigheter med social interaktion eller andra symptom som är kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hos vissa vuxna idag finns svårigheter som alltid har funnits med som inte identifierades under barndomen på grund av man då saknade den kunskap vi har idag gällande diagnoser såsom ADHD, ADD och Autism. En neuropsykiatrisk utredning kan hjälpa till att identifiera dessa svårigheter och ge dig möjlighet att få rätt stöd och hjälp.

Neuropsykiatrisk utredning vuxen - När och varför
Vad innefattar en neuropsykiatrisk utredning

Vad ingår i en neuropsykiatrisk utredning för vuxna?

Processen för en neuropsykiatrisk utredning för vuxna liknar den för barn men med större fokus på vuxenlivets utmaningar. Det börjar ofta med en djupgående intervju där du får beskriva dina livserfarenheter, svårigheter och nuvarande symptom.

Psykologiska tester genomförs för att vi ska kunna bedöma dina kognitiva förmågor, förmåga till koncentration och social interaktion. Resultaten från de psykologiska testerna kombineras med kliniska observationer och intervjuinformation för att ge en tydlig helhetsbild av dina styrkor och svårigheter.

Neuropsykiatrisk utredning vuxen: Livet efter diagnos

Att få en diagnos som vuxen kan vara en känslomässigt laddad upplevelse. För vissa innebär det en lättnad och en förklaring till många år av kämpande och svårigheter. För andra kan det leda till känslor av förnekelse eller sorg.

Det är viktigt att komma ihåg att en diagnos framförallt erbjuder möjligheter till förståelse och stöd. Efter en neuropsykiatrisk utredning hos Althea Care kan du söka behandling och arbeta med strategier för att hantera dina begränsningar och utmaningar.

Fortsatt stöd efter neuropsykiatrisk utredning

Om du efter utredningen erhåller en diagnos eller inte är det oavsett viktigt att få rätt stöd genom professionella tjänster eller stödgrupper. För dig som får en diagnos finns det många organisationer som erbjuder stöd och vägledning till vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättninga

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.