NPF-utredning

“NPF” står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet syftar på en grupp diagnoser som innefattar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder, som är ADHD utan hyperaktivitet) och autismspektrumtillstånd).
En NPF-utredning har för avsikt att kartlägga och diagnostisera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.NPF-utredningar genomförs när en person har behov av insikt och underlag för stöd.

NPF utredning: Steget till förståelse

När det finns misstankar om en underliggande NPF-diagnos är det första steget att söka professionell hjälp för vägledning och bedömning. På Althea Care börjar varje vårdprocess med en inledande konsultation där patienten får beskriva sin situation och sina svårigheter. Vårdpersonal på Althea Care kan utifrån sin kompetens vägleda patienter rätt utifrån sina behov.

Att förstå och hantera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan vara en utmanande upplevelse för både individer och deras närstående. På Althea Care erbjuder vi därför kontinuerligt stöd i utredningsprocessen för att säkerställa att varje patient får den vård och förståelse den har rätt till.

NPF utredning - Första steget till förståelse
Omfattande NPF utredning på Althea Care

Omfattande NPF-utredning på Althea Care: En multidisciplinär insats

Althea Cares har en multidisciplinär ansats i NPF-utredningar som genomförs av ett team med klinisk personal. Teamet består av psykologer, läkare och andra yrkesgrupper som alla samarbetar i utredningsarbetet. Utredningen belyser viktiga aspekter i patientens liv där emotionella, kognitiva och fysiska symptom beaktas under utredningsprocessen. En grundlig NPF-utredning säkerställer att inget missas och att varje patient får en noggrann bedömning.

Individuellt anpassade planer efter NPF utredning

Efter att NPF utredning har genomförts, tar Althea Cares team den insamlade informationen och utarbetar en individuellt anpassad vårdplan. Denna plan kan inkludera allt från rådgivning och terapi till medicinsk behandling och stödstrategier för vardagen. Eftersom varje individ är unik, lägger Althea Care stor vikt vid att skapa en plan som är skräddarsydd för varje patients unika behov och omständigheter.

Sammanfattning
NPF-utredning utgör ett kritiskt moment i vården för patienter där det finns misstankar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Väntetider till utredning leder ofta till försämrat mående och en lägrelivskvalitet. Genom att välja Althea Care som mottagning kan individer och deras familjer känna sig trygga i vetskapen att de får bästa möjliga vård och stöd.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.