NPF-utredning

“NPF” står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet syftar på flera olika diagnoser som klassas som en neuropsykiatrisk diagnos, så som ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder, som är ADHD utan hyperaktivitet) och Autism.
En NPF-utredning syftar till att kartlägga, diagnostisera eller utesluta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En NPF-utredning behöver göras om en individ har behov av att förstå sig själv och sina svårigheter bättre eller för att kunna få rätt hjälp eller stöd.

NPF utredning: Steget till förståelse

Om det finns en misstanke om en underliggande NPF-diagnos är det första steget att söka professionell hjälp för vägledning och bedömning.

På Althea Care börjar vi varje vårdprocess med en inledande konsultation där du får beskriva din eller ditt barns situation och svårigheter. Utifrån informationen som framkommer där kan personalen på Althea Care vägleda dig rätt utifrån de behov som föreligger.

NPF utredning - Första steget till förståelse
Omfattande NPF utredning på Althea Care

Omfattande NPF-utredning på Althea Care: En multidisciplinär insats

På Althea Care genomförs NPF-utredningar av ett team som består av psykologer och specialistläkare. Utredningen belyser viktiga aspekter i patientens liv där emotionella, kognitiva och fysiska symptom beaktas under utredningsprocessen.

Efter genomförd NPF-utredning används den insamlade informationen för att ge rekommendationer och förslag på fortsatta insatser, såsom stödstrategier i vardagen med mera. Du kommer även få stöd i vart du kan vända dig för behandling efter utredningens avslut.

Individuellt anpassade planer efter NPF utredning

Efter att NPF utredning har genomförts, tar Althea Cares team den insamlade informationen och utarbetar en individuellt anpassad vårdplan. Denna plan kan inkludera allt från rådgivning och terapi till medicinsk behandling och stödstrategier för vardagen. Eftersom varje individ är unik, lägger Althea Care stor vikt vid att skapa en plan som är skräddarsydd för varje patients unika behov och omständigheter.

Sammanfattning
NPF-utredning utgör ett kritiskt moment i vården för patienter där det finns misstankar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Väntetider till utredning leder ofta till försämrat mående och en lägrelivskvalitet. Genom att välja Althea Care som mottagning kan individer och deras familjer känna sig trygga i vetskapen att de får bästa möjliga vård och stöd.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.