Boka ett gratis möte nedan!

Boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

"

Det här kan vi hjälpa dig med!

Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatrisk utredning hos Althea Care innebär en djupgående analys av kognitiva och beteendemässiga funktioner för att förstå och behandla psykiatriska tillstånd.

ADHD-utredning - För barn och vuxna

Altea Care kan hjälpa både barn och vuxna med bland annat ADHD-utredningar. Det är många gånger viktigt för individen och familjen att antingen bekräfta eller utesluta en diagnos för att få rätt stöd och verktyg.

Dyslexiutredning för barn och vuxna

En dyslexiutredning är en komplex process som syftar till att identifiera om en individ har dyslexi, en specifik inlärningssvårighet som påverkar förmågan att läsa och skriva.