Till dig med Autism

Här kommer några bra tips från oss på Althea Care, där du kan lära dig mer om autism.

Hemsidor:
https://www.autism.se/
Autism- och aspergerförbundet är en ideell organisation som syftar till att sprida kunskap om autism och påverka beslutsfattare. De strävar efter att förbättra levnadsvillkoren för individer med autism. På hemsidan finns information, artiklar, forskningsöversikter och webb-utbildnigar.

https://e-autism.learnways.com/
Detta är en webb-utbildning gällande autism som är framtagen av autism-och aspergerförbundet.

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/
Hjärnfonden är en insamlingsorganisation som syftar till att samla in och finansiera forskning gällande neurovetenskap. På hemsidan finns information och artiklar gällande autism.

Boktips

Autismhandboken- Strategier för ökad livskvalitet
Författare: Katarina A. Sörngård

Npf-kokboken

Om mat och ätande för barn med autism och adhd
Författare: Sara Ask, Helena Cloodt och Julia Esters

Vad innebär autism?
Utgivare: Autism- och aspergerförbundet

Autism och sinnesintryck
Utgivare: Autism Sverige

Lästips till vård/skolpersonal:

Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism
Författare: Sven-Olof Dahlgren, Ulrika Aspeflo

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS- För unga med intellektuell funktionsnedsättning
Författare: Annelie Karlsson, Jennie Linde, Helena Molker Lovén och David Edfelt

Autism och ADHD i skolan

Handbok i tydliggörande pedagogik
Författare: Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren och Malin Reuterswärd

Planeringsstöd och tips på strukturhjälpmedel

Min resa – En planerare och dagbok före, under och efter resan
(Anna Soltorp, Lena Thoft Sjöström)

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.