Till dig med Autism

Till dig med Autism

Här kommer några bra tips från oss på Althea Care, där du kan lära dig mer om autism. Hemsidor:https://www.autism.se/Autism- och aspergerförbundet är en ideell organisation som syftar till att sprida kunskap om autism och påverka beslutsfattare. De strävar efter att...
Hur bedömer vi på Althea Care ADHD och autism?

Hur bedömer vi på Althea Care ADHD och autism?

Vi på Althea Care är måna om att göra noggranna och gedigna utredningar. Vår kompetenta personal arbetar utifrån svenska Socialstyrelsen nationella riktlinjer för neuropsykiatriska utredningar. I deras rekommendationer beskrivs vikten av tidiga insatser och att det...
Vad innebär autism?

Vad innebär autism?

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar hur personen uppfattar omvärlden men även hur personen samspelar med andra individer. Det finns väldigt stora variationer inom autismdiagnosen och olika personer med samma diagnos kan fungera väldigt...