Dyslexiutredning vuxen

Dyslexi är en specifik läs-och skrivsvårighet som karaktäriseras av svårigheter men läsa, skriva och stav, men framför allt att koppla ihop bokstäver med språkljud. Dyslexi varierar i svårighetsgrad och kan påverka dig på olika sätt. Som vuxen med odiagnostiserad dyslexi kan du ha utvecklat olika kompenserande strategier för att dölja dina svårigheter. Dyslexi har inget med din begåvningsnivå att göra.

Så här görs en dyslexiutredning på Althea Care

På Althea Care genomförs noggranna dyslexiutredningar av erfarna psykologer. Hos oss görs alltid dyslexiutredningen av en psykolog, vilket ger en bredare bedömning än vad som vanligtvis görs. Psykologen har möjlighet att bedöma om läs-och skrivsvårigheterna exempelvis istället beror på andra svårigheter såsom uppmärksamhet, koncentration eller kognitiva svårigheter. Psykologen kan göra tester som bara psykologer får genomföra.

Utredningen innehåller intervjuer med dig och du kommer även få göra vissa kognitiva tester med en psykolog samt tester som är specifika för att utreda och diagnostisera dyslexi.

Symptom på dyslexi hos vuxna

Symtom på Dyslexi hos vuxna kan vara att du har:

  • Svårigheter att läsa och förstå komplexa texter.
  • Svårt att stava och en begränsad skriftlig uttrycksförmåga.
  • Svårt att att organisera tankar på papper.
  • Svårt att lära sig främmande språk.
  • Svårt att komma ihåg sekvenser, såsom telefonnummer eller instruktioner.
Symptom på Dyslexi hos Vuxna

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

Rekommendationer och stöd till dig med Dyslexi

Anpassat lärande: Om du har dyslexi kan du vara hjälpt av att använda tekniska hjälpmedel såsom talsyntes och stavningskontroller. Du kan även vara hjälpt av att använda texter med större teckenstorlek, mer utrymme mellan raderna och att använda speciella typsnitt designade för dyslektiker.

Stöd på arbetsplatsen: Om du har dyslexi kan det vara viktigt att du ber om anpassningar på arbetsplatsen såsom som extra tid för uppgifter som kräver läsning eller att du ska skriva. Du kan be om skriftliga instruktioner i ett lättläst format, använda muntliga presentationer och möten istället för skriftlig kommunikation samt ha tillgång till tekniska hjälpmedel.

Förbättrad organisationsförmåga: Om du har dyslexi är det viktigt att du utvecklar strategier för att förbättra din tidsplanering och organisationsförmåga. Det kan inkludera strategier för att organisera information såsom att använda färgkoder, mind- maps och att lära sig att ta anteckningar på ett sätt som fungerar för dig.

Utbildning och medvetenhet: Det kan även vara bra att ta reda på mer information om dyslexi samt att sprida medvetenhet bland kollegor, arbetsgivare och i sitt sociala nätverk. Att förstå dina egna styrkor och svagheter gör det lättare för dig att hitta anpassningar och att våga be om dem. Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och det som fungerar väl för en person kanske inte fungerar lika bra för en annan. Du kanske kommer behöva experimentera med olika strategier och hjälpmedel tills du hittar vad som fungerar bäst för just för dig och vad som är nyckeln till din framgång.