Neuropsykiatrisk utredning hos Althea Care – ett närliggande alternativ för dig som bor i Malmö

Althea Care erbjuder utredning för neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och Dyslexi. Vår klinik är belägen i Köpenhamn och vi är därmed ett närliggande alternativ för personer som bor i Malmö eller övriga delar av Skåne.

Varför ska du från Malmö välja Althea Care?

Ett närliggande alternativ
Althea Care är beläget i centrala Köpenhamn och är därför ett närliggande alternativ för de som bor i Malmö med omnejd.

Tillgång till specialiserad expertis
På Althea Care är vi ett team av högkvalificerade specialister inom neuropsykiatri. Vi utgår ifrån evidens och beprövad erfarenhet. Vi håller oss alltid uppdaterade gällande det senaste forskningsläget och vi följer nationella riktlinjerna i utredningens genomförande. Vi på Althea Care gör noggranna och omfattande utredningar.

Omfattande och personanpassad utredning
Vi på Althea Care försöker alltid vara flexibla och tillmötesgående vilket gör att vi i stor utsträckning kan anpassa oss efter dina specifika behov eller önskemål. Vi försöker alltid ta hänsyn till dina individuella skillnader och omständigheter.

Hur kan en neuropsykiatrisk utredning hos Althea Care hjälpa dig?

En neuropsykiatrisk utredning kan leda till en ökad förståelse för dig själv och dina behov samt möjliggöra anpassade interventioner. Utredningen bidrar dessutom till att ditt unika behov synliggörs för din familj och andra instanser i samhället.

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till för dig som är från Malmö?

Inledande intervjuer
En neuropsykiatrisk utredning består av flera olika delar och moment. På Althea Care arbetar vi utifrån rådande riktlinjer, evidens och beprövade metoder. Vanligtvis inleds den neuropsykiatriska utredningen med en kartläggning och anamnesinhämtning där en närstående kommer att intervjuas för att få en bild av ditt fungerande när du var yngre. Viktiga områden såsom din somatiska och psykiatriska sjukdomshistoria kartläggs, men även din sociala situation och levnadsvanor.

Psykologiska tester och bedömning
Som en del i utredningen på Althea Care genomförs olika psykologiska tester. Dessa tester syftar till att mäta olika förmågor såsom uppmärksamhet, minne, sociala färdigheter samt språkliga förmåga. Som en del i utredningen får du även träffa en specialistläkare i psykiatri

Diagnos och behandlingsplanering
Efter att alla informationsinhämtande moment genomförts, analyseras all information som framkommit. Psykologen och psykiatrikern kommer tillsammans ta ställning till om du uppfyller kriterierna för någon neuropsykiatrisk diagnos eller inte. Efter det får du en återgivning där utredningsresultatet presenteras för dig och efteråt får du ett skriftligt utredningutlåtande.

Vanliga frågor från dig som bor i Malmö

Hur ofta behöver jag resa till Köpenhamn?
Du behöver åka till Köpenhamn 1-2 dagar för att genomföra utredningen.

Var i Köpenhamn ligger kliniken?
Kliniken är belägen nära Nörreports station. Det är därför nära att ta sig dit med tåg från Malmö. Det finns även närliggande parkeringshus med några minuters promenad till kliniken.

Hur kommer jag i kontakt med er?
Du kan boka ett gratis digitalt informationsmöte via vår hemsida eller ringa till mottagningen på +46 76 020 27 06 eller +45 91 82 46 45.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.