ADHD-test online

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar individers förmåga att styra sin uppmärksamhet och impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå.

Gör ett ADHD-test

Undrar du om du har ADHD? Gör vårt ADHD-test här och se om du har några typiska symtom. För att ställa diagnosen ADHD behövs dock en riktig utredning. Det kan vi hjälpa till med.

Vad är ett ADHD test?

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar individers förmåga att styra sin uppmärksamhet och impulsivitet samt reglera sin aktivitetsnivå. Det är viktigt att notera att ett enkelt “ADHD test” inte är det enda verktyget för att utreda och diagnostisera ADHD. Diagnosen ADHD kräver en djupgående utvärdering som omfattar flera komponenter.

ADHD test är däremot ett uttryck som kan användas för att beskriva flera olika saker. Det kan exempelvis hänvisa till en utredning för ADHD eller till enskilda neuropsykiatriska tester och till och med skattningsformulär som patienter får svara på inför en utredning hos psykolog och läkare.

Vad är ett ADHD test

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

Hur fungerar ett ADHD test

Är det svårt att göra ADHD test?

I realiteten är ADHD ett komplext tillstånd som inte kan fastställas eller uteslutas med ett enskilt verktyg eftersom sannolikheten för felaktig slutsats då blir mycket hög. Det krävs en helhetsbild som omfattar många aspekter av individens liv och funktion.

Erfarna psykologer och läkare behöver samarbeta och använda flera olika tester, intervjuer och undersökningar för att komma så nära sanningen som möjligt. Riskerna med att felaktigt avfärda en ADHD-diagnos eller att ge patienter en felaktig diagnos bör inte underskattas.

Varför är det komplext att göra ett ADHD test?

Det finns flera anledningar till att utredning av ADHD är komplext. Nedan följer några:

Det finns flera andra medicinska och psykiatriska tillstånd såsom ångest, depression eller inlärningssvårigheter som kan uppvisa liknande symptom som ADHD. Detta kräver en noggrann utredning för att utesluta andra möjliga diagnoser.

ADHD-symtom varierar i svårighetsgrad och kan framträda på olika sätt hos olika individer. Detta gör utvärderingsprocessen utmanande och kräver ett mångsidig tillvägagångssätt.
ADHD-diagnosen baseras på kriterier som fastställs av diagnostiska manualer. Dessa kriterier är omfattande och kräver en djupgående förståelse för patientens livssituation och funktion.

En ADHD-utredning kan kräva flera informanter, såsom föräldrar eller lärare från skolgången. Att samla in information från olika miljöer och kombinera den för att få en helhetsbild av individens funktion är en viktig del av utredningen. Varje individ är unik och har sina egna unika utmaningar och styrkor. Utvärderingen måste därför anpassas för att reflektera den individuella mångfalden.

Slutsats
Att förstå att det inte finns ett enda specifikt ADHD test är viktigt för att undvika missuppfattningar om utredningsprocessen för ADHD. ADHD-utredning och diagnostik är en komplex process som inte kan reduceras till ett enkelt ADHD test. En noggrann utvärdering kräver en kombination av klinisk bedömning, intervjuer, observationer och kognitiva tester för att få en helhetsbild av individens funktion och behov. Att förstå denna komplexitet är avgörande för att säkerställa en korrekt diagnos och att skräddarsy lämplig behandling och stöd för personer som misstänks ha ADHD.

Vi rekommenderar att man vid misstanke om ADHD gör en fullständig utredning för att fastställa om man uppfyller kriterier för diagnosen ADHD. Du kan läsa mer om detta under avsnittet om ADHD utredning.