Dyslexiutredning Malmö – för barn och vuxna

Är du bosatt i Malmö och misstänker att du eller ditt barn har dyslexi? Vi på Althea Care i Köpenhamn är specialiserade på dyslexiutredningar och är en ledande resurs för personer eller familjer från Malmö.

Dyslexi är en specifik läs-och skrivsvårighet som karaktäriseras av svårigheter med att läsa, skriva och stava. Framför allt har personer med dyslexi svårt att koppla ihop bokstäver med språkljud. Dyslexi varierar i svårighetsgrad och kan påverka dig eller ditt barn på olika sätt.

Varför är det viktigt att göra en dyslexiutredning?

Det är viktigt att personer med dyslexi så tidigt som möjligt får en korrekt diagnos så att de kan få tillgång till anpassningar och hjälpmedel. Att tidigt upptäcka, anpassa och kompensera för svårigheterna är avgörande för barn och vuxna med dyslexi. Forskning visar att tidiga och riktade interventioner kan förbättra läsfärdigheter och öka den akademiska framgången och självkänslan hos individen.

Om du eller ni bor i Malmö eller någon annanstans i Sverige, och söker en dyslexiutredning kan vi på Althea Care i Köpenhamn hjälpa dig eller ditt barn. Vi erbjuder dyslexiutredningar för barn och vuxna.

Symptom på Dyslexi hos Vuxna

Dyslexiutredning för dig i Malmö med omnejd

Dyslexiutredningens olika steg

Steg 1: Initial Konsultation
Kontakta oss för att boka ett första digitalt informationsbesök. Under besöket kommer vi diskutera era specifika behov och vad ni kan förvänta er av oss och själva utredningsprocessen.

Steg 2: Utredning
Dyslexiutredningen för barn innehåller intervjuer med föräldrar, lärare och en serie tester och observationer som syftar till att bedöma läs-, skriv- och språkförmåga. Gällande vuxna görs en intervju och insamling av information. På Althea Care använder vi de senaste metoderna för att säkerställa att en noggrann och omfattande bedömning görs.

Steg 3: Utvärdering och Planering
Efter utredningen går vi igenom resultaten tillsammans och diskuterar de bästa strategierna och resurserna för att stödja lärande och utveckling.

Boka ett gratis möte

Klicka på knappen nedan för att boka ett digital informationsmöte, helt kostnadsfritt.

Rekommendationer för dig som är vuxen och har dyslexi

Anpassat lärande: Om du har dyslexi kan du vara hjälpt av att använda tekniska hjälpmedel såsom talsyntes och stavningskontroller. Du kan även vara hjälpt av att använda texter med större teckenstorlek och mer utrymme mellan raderna.

Stöd på arbetsplatsen: Om du har dyslexi kan det vara viktigt att du ber om anpassningar på arbetsplatsen såsom som extra tid för uppgifter som kräver läsning eller att du ska skriva. Du kan be om skriftliga instruktioner i ett lättläst format, använda muntliga presentationer och möten istället för skriftlig kommunikation samt ha tillgång till tekniska hjälpmedel.

Förbättrad organisationsförmåga: Om du har dyslexi är det viktigt att du utvecklar strategier för att förbättra din tidsplanering och organisationsförmåga. Det kan inkludera strategier för att organisera information såsom att använda färgkoder, mind- maps och att lära sig att ta anteckningar på ett sätt som fungerar för dig.

Utbildning och medvetenhet:
Det kan även vara bra att ta reda på mer information om dyslexi samt att sprida medvetenhet bland kollegor, arbetsgivare och i sitt sociala nätverk. Att förstå dina egna styrkor och svagheter gör det lättare för dig att hitta anpassningar och att våga be om dem. Det är viktigt att komma ihåg att varje individ är unik, och det som fungerar väl för en person kanske inte fungerar lika bra för en annan. Du kanske kommer behöva experimentera med olika strategier och hjälpmedel tills du hittar vad som fungerar bäst för just för dig och vad som är nyckeln till din framgång.

Dyslexiutredning Malmö

Rekommendationer till dig som har ett barn med dyslexi

Det behövs ofta specialanpassad undervisning utifrån metoder som inriktar sig på fonologisk medvetenhet, avkodning och läsförståelse.
Anpassningar i klassrummet, så som extra tid för prov, användning av ljudböcker, och tillgång till tekniska hjälpmedel.

Psykologiskt stöd för att kunna hantera de emotionella aspekterna av dyslexi

 Du som förälder kan hjälpa till genom att:

  • Läsa tillsammans med ditt barn och uppmuntra till läsning hemma.
  • Se till att det finns tillgång till böcker i hemmet
  • Förstå ditt barns unika behov och utmaningar.
  • Uppmuntra ditt barns styrkor och intressen.
  • Söka stöd och resurser för att bättre förstå och hantera ditt barns dyslexi.